Stanowisko zrobotyzowane do obsługi detali z betonu.

Stanowisko zrobotyzowane z aplikacją handlingową do obsługi detali betonowych o wadze około 100 kilogramów. Sercem urządzenia jest robot przemysłowy Kuka KR510 R3080 uzbrojony w system prowadników igus®. Kluczowym elementem robota jest chwytak wyposażony w czujniki laserowe wykrywające położenie detalu. Dzięki specjalnemu projektowi chwytak jest w stanie obsłużyć kilka różnych referencji.

Rodzaj aplikacji:Materiał:Robot:Urządzenia peryferyjne:
handlingowadetal betonowyKUKA KR510chwytak z czujnikami laserowymi

Chcesz wiedzieć
więcej? Napisz